FANDOM


La Taca és un argot construït especialment per la llengua catalana, següent el model del argot verlan del francès que, consisteix en invertir l'ordre de les síl·labes d'una mateixa paraula per a tornar-la incomprensible. Així el nom d'aquest argot "la Taca" [la-ta-ka] és la versió al revés de "Català" [ka-ta-la].

 • bacta - tabac
 • barrum (la) - rumba
 • blarram (la) - rambla
 • bòlfut (el) - futbol
 • cama - maca
 • cata (la) - taca
 • canta la tarpo - tanca la porta
 • cantar - tancar
 • casimu (la) - musica
 • Cèmer - Mercè
 • cèsmer - mercès
 • ciagra (la) - gràcia
 • Ciagra - Gràcia
 • ciesgra - gràcies
 • cuma - maco
 • damer ~ darma (la) - merda
 • danatima (la) - matinada
 • datar (la) - tarda
 • déua - adéu
 • Discau - Euskadi
 • dorta (la) - tardor
 • dranma (la) - mandra
 • drape (la) - pedra
 • encè ~ entcè - cent
 • ènt-cilmí - cent-mil
 • escuba - basc(os)
 • esdú ~ guesdú - dues (dugues)
 • estrè - tres
 • etllè (la > l') - llet
 • etsè - set
 • eudè - deu
 • eu-dilmí - deu-mil
 • fonleta (la) - telèfon
 • gacar - cagar
 • gallrigui (el) - guirigall
 • gonèxar - xarnego
 • guallen (la) - llengua
 • igèl·loc (l') - col·legi
 • ilmí - mil
 • incs - cinc
 • invi ~ intvi - vint
 • ispa (l') - país
 • issis - sis
 • jàmen ~ genmar - menjar
 • japlú (la) - pluja
 • la taca - argot al revés del català
 • laltma - malalt
 • latge (un) - gelat
 • lecó (el) - cole [col·legi]
 • liamifa (la) - família
 • lipo (el~la) - poli[cia]
 • llacar - callar
 • llapa (la) - palla
 • Llatecas - Castella
 • llatecas (el) - castellà
 • lletbill ~ lletbit (el) - bitllet
 • maca (la) - cama
 • màger (el) - germà
 • mànager (la) - germana
 • mentla (el) - lament
 • mentlama - malament
 • meó ~ mehó (un) - home
 • mèpri - primer
 • mírdo > mirdar - dormir
 • naar - anar [> jo atxbà, tu asvà, ell avà, nos. nèma, vos. nèua, ells anvà]
 • Nabar - Barna
 • nadó ~ noda (la) - dona
 • naga (la) - gana
 • Nalòcebar ~ Nalòçarba - Barcelona
 • Nalòdaba - Badalona
 • namàssem ~ namàsset (la) - setmana
 • nane (la) - nena
 • naple - plena
 • nirtar - tenir
 • nissom (el) - somni
 • nitnabó - bona nit
 • noudi - dinou
 • nulla (la) - lluna
 • nuna (el) - nano
 • Nyalutaca ~ Nyalatuca - Catalunya
 • Nyaspa - Espanya
 • nyolpas (els) - espanyol[s]
 • ocfó (el > l') - foc
 • ounò - nou
 • osdó - dos
 • pàies (el) - espai
 • pàller - llepar
 • parxo > parxar - xupar
 • pressem - sempre
 • prevès (el) - vespre
 • Radona ~ Raduana - Andorra
 • rafó - fora
 • rancà - encara
 • ràsper - esperar
 • ravemapri (la) - primavera
 • rebeuar - beure
 • reca (el) - carrer
 • remà (la) - mare
 • repà (el) - pare
 • reveuar - veure
 • rigui (el) - guiri
 • Sabar (el) - el Barça
 • Safran (el) - França
 • setdi - disset
 • sogó (el) - gos(sos)
 • stafe (la) - festa
 • susmos ~ sumos (els) - mossos
 • tabaco (el) - cubata
 • tamenlar - lamentar
 • taquàncin - cinquanta
 • tarànno - noranta
 • taranqua - quaranta
 • tarpo (la) - porta
 • tassanse - sessanta
 • tatanse - setanta
 • tatànvui - vuitanta
 • tatipa - petita
 • tatrèn - trenta
 • tàtziu (la) - ciutat
 • tialalma (la) - malaltia
 • tima (el) - matí
 • titpe ~ titpa - petit
 • tíues ~ tíuis (el) - estiu
 • trequa - quatre
 • tuxa (el) - xato
 • tzedó - dotze
 • tzessè - setze
 • tzetrè - tretze
 • uitvú ~ tuivú - vuit
 • verni (el) - hivern
 • vuitdi ~ vuidi - divuit
 • xapir - pixar
 • xecó ~ xacó (el) - cotxe
 • zeòn - onze
 • zequin - quinze
 • zetòrca - catorze
 • zico (el) - cosí

_

Zlang! ~ 2005-2015

Sauf mention contraire, le contenu de la communauté est disponible sous licence CC-BY-SA  .